Skip to main content

Pravila Privatnosti

PRAVILA PRIVATNOSTI
 

UVOD

Dominik Matczak koji rukovodi firmom pod imenom SILVERHAND Dominik Matczak, glavno mesto vršenja djelatnosti: Poznań (61-868), ul. Garbary 35/9, Poljska (u daljnjem tekstu SILVERHAND, „Mi” ili „Nas/ Nama/ Nam”) poštujemo Vašu privatnost, razumijemo da Vam je ona važna i da Vam je stalo kako se Vaše informacije koriste. Ova pravila objašnjavaju koje osobne podatke, kada, kako i zašto prikupljamo od osoba koje posjete našu web stranicu, ispune prijavu za posao, pošalju nam svoj životopis ili neki drugi dokument koji sadrži osobne podatke putem E-maila, putem pošte, osobno, koje zatraže da ih kontaktiramo ili nas kontaktiraju na bilo koji drugi način. Ova pravila također podrobno navode pod kojim uvjetima možemo otkriti te podatke drugima i na koji način se brinemo o njihovoj sigurnosti. Molimo da naša Pravila o privatnosti pročitate u cijelosti, no ovdje ukratko navodimo načela kojima se rukovodimo u svome poslovanju:

 

Nikada nećemo prodati Vaše osobne podatke.

Nikada i niti u ijednu svrhu nećemo podijeliti Vaše osobne podatke s trećom osobom osim u svrhe pronalaska posla i zapošljavanja.

Uvijek ćemo se brinuti o sigurnosti Vaših podataka pomoću strogog kriptiranja, poštivajući sve propise o zaštiti osobnih podataka i primjenjujući najviše sigurnosne IT standarde.

Nikada Vam nećemo izravno poslati promidžbenu poruku e-poštom. Kontaktirati ćemo vas isključivo u svrhu pronalaska posla i zapošljavanja.

U svakom trenutku imate neopozivo pravo tražiti brisanje svojih osobnih podataka iz naše baze putem E-maila rodo@silverhand.eu

Ako niste sigurni ili imate pitanje oko toga kako se prikupljaju ili koriste Vaši podatci, molimo da nas kontaktirate na rodo@silverhand.eu. Naša Pravila o privatnosti u cijelosti možete pročitati u nastavku.

 

O NAMA

SILVERHAND Dominik Matczak je društvo registrirano za obavljanje djelatnosti u svezi s zapošljavanjem.

 

Ova Pravila (zajedno s našim Općim uvjetima za tražitelje zaposlenja kod posredovanja pri zapošljavanju i Općim uvjetima radnog odnosa kao i drugim odredbama na koje se oni pozivaju) predstavlja osnovu naše obrade bilo kakvih osobnih podataka koje prikupljamo od Vas ili koje nam stavite na raspolaganje. Molimo da ova Pravila pozorno pročitate kako biste u potpunosti razumjeli naš položaj i praksu u pogledu Vaših osobnih podataka i kako ih tretiramo.

 

Sukladno GDPR-u (Općoj uredbi zaštiti osobnih podataka SILVERHAND Dominik Matczak, Garbary 35/9, Poznań, Poljska NIP 6222558929 djeluje kao voditelj obrade.

 

KADA I KAKO PRIKUPLJAMO VAŠE OSOBNE PODATKE

Vaše osobne podatke možemo prikupljati na sljedeće načine:

Možemo prikupljati i čuvati osobne podatke koje unesete kada ispunite obrazac Prijava na našoj web stranici.

Možemo prikupljati i čuvati osobne podatke koje nam dostavite putem elektroničke pošte (E-mail)

Možemo prikupljati i čuvati osobne podatke koje nam dostavite putem Hrvatske/Poljske pošte ili neke druge kurirske službe.

Možemo prikupljati i čuvati osobne podatke koje ste nam osobno dostavili na adresu našeg ureda.

Možemo prikupljati i čuvati osobne podatke koje ste nam dali u telefonskoj komunikaciji.

Možemo prikupljati i čuvati osobne podatke koje ste nam dostavili putem SMS-a i aplikacija poput Viber, Whatsapp, Skype, Poslovac ili sl.

Možemo prikupljati i čuvati osobne podatke koje ste nam dostavili putem društvenih mreža poput Facebook, Linkedin i sl.

Ako nas kontaktirate, možemo prikupljati i čuvati zapise o takvoj korespondenciji, uključujući eventualne osobne podatke koje navedete u tijeku korespondencije.

Možemo prikupljati i čuvati osobne podatke vezane uz Vaš posjet našoj web stranici, poput podataka o prometu, podataka o lokaciji i drugih komunikacijskih podataka radi svoje vlastite sigurnosti, za dijagnostičke i statističke svrhe.

 

KOJE OSOBNE PODATKE PRIKUPLJAMO

Ako samo pregledavate našu web stranicu tada prikupljamo sljedeće osobne podatke u okviru naših logova:

IP adrese (vidi ispod Kolačići i IP adrese)

Ako želite koristiti naše usluge u svezi s zapošljavanjem tada prikupljamo sljedeće osobne podatke:

Ime i prezime

Adresu

Mjesto i datum rođenja

Spol

Telefonske brojeve

Adresu e-pošte

Državljanstvo

Zanimanje

Stručna sprema

Znanje stranog jezika

Posjedovanje vozačke dozvole

Podatke o dosadašnjem radnom iskustvu i imena bivših i trenutnog posldavca

Osobnu fotografiju

Preslike osobnih dokumenata

Preslike školskih i visokoškolskih diploma, preslike položenih certifikata

IP adrese

Iako ih aktivno ne prikupljamo, možemo pohranjivati bilo kakve osobne podatke koje otkrijete tijekom razgovora za posao (interviu-a koji se može provoditi osobno, putem telefona ili aplikacija) ili porukama e-pošte.

 

SVRHA OBRADE PODATAKA, NEOPHODNOST, PRAVNA OSNOVA

U okviru Vaše prijave obrađuju se osobni podaci koje ste nam priopćili, da bi Vam se ponudio za Vas odgovarajući posao, da bi se ustanovila Vaša podobnost za posao za koji se raspituju klijenti odnosno koje mi planiramo, da bi se odlučilo o zasnivanju radnog odnosa ili da bismo Vas našim klijentima predložili i predstavili za odgovarajuće radno mjesto. U tu svrhu sastavljamo takozvani „profil zaposlenika“, u kojem poduzećima kojima odgovara Vaša kvalifikacija predstavljamo Vaš profesionalni životni put, također informacije o pravima na upravljanje motornim vozilima, poznavanju jezika, drugim kvalifikacijama. Po želji ćemo Vam rado poslati obrazac profila. Ove profile šaljemo kod prvog posredovanja u pronalaženju radnog mjesta – također onda kada se nalog završava. Da bismo Vas dalje zapošljavali ponovo s ovim profilom kontaktiramo odgovarajuća poduzeća. Vaši podaci su utoliko potrebni za zaključivanje ugovora, inače ne možemo obrađivati Vašu prijavu. Ne vrši se automatizirano donošenje odluke.

 

KATEGORIJE PRIMATELJA

Primatelji Vaših podataka su poduzeća koja su kod nas pohranjena na temelju ugovora o poslovnoj suradnji i koja žele da ih stalno informiramo o osoblju s odgovarajućim kvalifikacijama. Naši klijenti nalaze se u Evropskoj uniji (Njemačka, Nizozemska, Norveška, Island, Danska i dr.), stoga ne namjeravamo Vaše osobne podatke dostavljati izvan granica Evropske unije. Vaše podatke mogu dobiti interne službe ili obrađivači naloga kojima je prema odredbama povjereno provođenje potrebnih poslovnih procesa (npr. personalna uprava, knjigovodstvo, kontrolna služba, porezni ured, kreditni instituti, pružatelji usluga u oblasti informatičkih tehnologija).

Osim toga to mogu biti i javne službe koje podatke dobivaju na temelju zakonskih propisa (npr. Nadležne službe i zavodi Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Ministarstva financija, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva pravosuđa i dr.).

 

TRAJANJE POHRANJVANJA OSOBNIH PODATAKA

Vaši podaci se pohranjuju u okviru zakonskih mogućnosti. Vi ste međutim suglasni s tim da pohranjivanje Vaših podataka iz prijave traje najmanje 2 godine. Podaci koji se tiču socijalnog osiguranja i poreza na plaću pohranjuju se po zakonskim rokovima.

Na kraju razdoblja čuvanja osobne podatke ćemo ili izbrisati ili anonimizirati tako da se više ne mogu povezati ni sa kime.

 

VAŠA PRAVA PREMA GDPR-u

Pravo na informaciju (članak 15. Opće uredbe o zaštiti podataka – GDPR)

Predmetna osoba – kandidat/kinja ima pravo na to da od odgovorne osobe zahtijeva potvrdu o tome da li se obrađuju osobni podaci koji se odnose na nju; ukoliko je to slučaj, ona ima pravo na informaciju o tim osobnim podacima i o širim informacijama o obradi podataka.

 

Pravo na ispravak (članak 16. Opće uredbe o zaštiti podataka – GDPR)

Predmetna osoba- kandidat/kinja ima pravo na to da od odgovorne osobe zahtijeva neodložan ispravak ili eventualno upotpunjavanje netočnih osobnih podataka koji se odnose na nju.

 

Pravo na brisanje (članak 17. Opće uredbe o zaštiti podataka – GDPR)

Predmetna osoba- kandidat/kinja ima pravo na to da od odgovorne osobe zahtijeva da se osobni podaci koji se odnose na nju  neodložno izbrišu a odgovorna osoba je obvezna neodložno izbrisati osobne podatke ukoliko isti ti podaci nisu više neophodni, ukoliko predmetna osoba- kandidat/kinja opozove svoju suglasnost ili uloži prigovor na obradu, ukoliko se osobni podaci nepravilno obrađuju ili inače postoji neki razlog za njihovo brisanje u smislu članka 17. Općeuredbe o zaštiti podataka (GDPR), a odgovorna osoba nema pravo protiviti se brisanju.

 

Pravo na ograničavanje obrade (članak 18. Opće uredbe o zaštiti podataka – GDPR)

Predmetna osoba- kandidat/kinja ima pravo na to da od odgovorne osobe zahtijeva ograničavanje obrade, ukoliko postoji neka od pretpostavki navedenih u članku 18. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), npr. kada predmetna osoba – kandidat/kinja osporava točnost osobnih podataka ili kada je obrada nepravilna, a predmetna osoba – kandidat/kinja odbija brisanje osobnih podataka.

 

Pravo na prigovor (članak 21. Opće uredbe o zaštiti podataka – GDPR)

Ukoliko se obrada podataka temelji na opravdanom interesu s naše strane ili ukoliko je riječ o direktnoj promidžbi, predmetna osoba – kandidat/kinja  ima pravo na to da iz razloga navedenih u članku 21. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) u svakom trenutku uloži prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na nju. Odgovorna osoba tada više ne obrađuje osobne podatke, osim kada može dokazati uvjerljive zaštite vrijedne razloge za obradu koji pretežu nad interesima, pravima i slobodama predmetne osobe ili kada obrada služi isticanju, ostvarivanju ili obrani pravnih zahtjeva.

 

Pravo na prenosivost podataka (članak 20. Opće uredbe o zaštiti podataka – GDPR)

Predmetna osoba – kandidat/kinja ima u okviru članka 20. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) pravo na to da osobne podatke koji se odnose na nju i koje je stavila na raspolaganje nekoj odgovornoj osobi dobije u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu, i ima pravo na to da te podatke dostavi drugoj odgovornoj osobi bez ometanja od strane odgovorne osobe, kojoj su osobni podaci stavljeni na raspolaganje.

 

Pravo na žalbu (članak 77. Opće uredbe o zaštiti podataka – GDPR)

Svaka predmetna osoba- kandidat/kinja ima neovisno od drugih pravnih lijekova pravo na žalbu nadzornom organu prema članku 77. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

 

PROŠIRENA OBRADA PODATAKA

Za posredovanje u pronalaženju radnog mjesta za Vas i za Vaše ustupanje našim klijentima potrebno je da se istima na raspolaganje stave informacije koje su im potrebne za donošenje odluke o zapošljavanju odnosno o ustupanju. To ovisno o vrsti zaposlenja mogu biti i informacije o Vašoj kvalifikaciji, ranijim osudama itd. Najbolji izgledi za posredovanje u pronalaženju radnog mjesta postoje onda kada klijentu možemo prezentirati što je moguće opsežniji utisak o Vama.

 

KOLAČIĆI (COOKIES) I IP ADRESE

 

IP adrese

Prikupljamo podatke o IP adresama zbog sigurnosnih razloga (sprječavanje DDoS napada, hakiranja, prijevara i slično), za potrebe dijagnostike i statističke analize prometa radi poboljšanja kakvoće i upotrebljivosti naših usluga. Sukladno GDPR-u, ove informacije prikupljamo za potrebe naših legitimnih interesa kao voditelja obrade.

 

Kolačići (Cookies)

Kolačić (cookie) je malena datoteka spremljena na Vašem računalu koja se koristi kako bi se pohranjivale Vaše preferencije i druge informacije, a koju koriste web stranice koje posjećujete. Mi kolačiće rabimo za sljedeće svrhe:

 

Autentifikaciju korisnika kada se prijavljuju ili odjavljuju iz sučelja vezanih uz naše usluge.

Analizu prometa prema našoj web stranici pomoću alata Google Analytics (vidi ispod Google Analytics).

Ukoliko nastavite koristiti našu web stranicu, dajete svoju privolu za uporabu kolačića.

Kolačiće možete blokirati aktiviranjem postavki u svom internetskom pregledniku koje omogućuju odbijanje postavljanja svih ili nekih kolačića. Međutim, ako postavke svog internetskog preglednika podesite tako da blokiraju sve kolačiće možda Vam neće biti dopušten pristup svim ili nekim dijelovima naše web stranice.

Ako postavke svog internetskog preglednika ne podesite tako da odbijaju kolačiće, naš sustav će poslati kolačiće čim posjetite našu web stranicu.

 

GDJE I KAKO POHRANJUJEMO I OBRAĐUJEMO OSOBNE PODATKE

Osobne podatke koje od Vas prikupljamo pohranjujemo i obrađujemo u digitalnom obliku , također dio podataka pohranjujemo u papirnatom obliku u našem uredu na propisani način. Međutim, te podatke možemo podijeliti s klijentima s kojima poslovno surađujemo u svrhu Vašeg zapošljavanja, a čiji se registar, registar domena ili slično može nalaziti izvan Europskog gospodarskog područja.

Slanjem svojih osobnih podataka, dajete privolu za obradu tih podataka izvan Europskog gospodarskog područja. Mi ćemo poduzeti sve potrebne korake kako bi Vaši osobni podatci, neovisno o tome gdje se obrađuju, bili sigurni i tretirani u skladu s ovim Pravilima o privatnosti i GDPR-om.

 

ZAŠTITA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Čuvanju sigurnosti svih podataka pridajemo najveću moguću pozornost i poduzimamo sve prikladne korake u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka koji su važeći u Republici Hrvatskoj.

 

Elektronsko prikupljanje svih osobnih podataka provodi se preko kriptirane veze (https) uporabom SSL certifikata.

Svi digitalno pohranjeni osobni podatci pohranjeni su iza vatrozida sukladno najvišim IT standardima, o kojem brine naš partner specijaliziran za informatičku sigurnost.

Fizički pristup svim osobnim podatcima štiti se prema odgovarajućim standardima.

Postoje pristupni logovi za sve sustave koji pohranjuju osobne podatke.

Sve zaporke su u mirovanju kodirane.

Na svim sustavima redovito se provode penetracijski testovi te se neprestano nadziru radi otkrivanja eventualnih ranjivosti i napada.

Svi papirnato pohranjeni osobni podatci pohranjeni su na propisan način, a pristup svim osobnim podatcima štiti se prema odgovarajućim standardima.

 

VANJSKE POVEZNICE

Na svojoj web stranici možemo postaviti poveznice na web stranice svojih poslovnih partnera. Ako slijedite tu poveznicu na bilo koju od tih web stranica, uzmite u obzir da se na te web stranice primjenjuju njihova vlastita pravila o privatnosti i da SILVERHAND nema nikakvu odgovornost vezano uz ta pravila. Molimo da pregledate takva pravila prije negoli na tim web stranicama upisujete ili posredstvom njih dostavljate svoje osobne podatke.

 

KAKO NAS MOŽETE KONTAKTIRATI

Vaša pitanja, komentari i zahtjevi vezani uz ova Pravila o privatnosti su dobrodošli i u svezi s time nas možete kontaktirati na sljedeće načine:

Možete nam poslati poruku e-poštom na posao@silverhand.eu /rodo@silverhand.eu

Možete nam pisati na: SILVERHAND Garbary 35/9, 61-868 Poznań, Poljska.

 

NADZORNO TIJELO

Iako ćemo dati apsolutno sve od sebe da popravimo bilo kakvu situaciju vezanu uz Vaše osobne podatke oko koje niste zadovoljni, ako smatrate da Vašim osobnim podatcima ne rukujemo propisno imate pravo kontaktirati nadzorno tijelo. U ovom slučaju nadzorno tijelo je Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP), Martićeva ulica 14, HR – 10 000 Zagreb, Tel. 00385 (0)1 4609-000, Fax. 00385 (0)1 4609-099, E-mail: azop@azop.hr, Web: www.azop.hr, radno vrijeme Agencije: Ponedjeljak – petak: 08:00 – 16:00 sati